Arhive categorie: Gestern & Morgen

Wie sieht der Osterhase aus? ~ What Does the Easter bunny look like?

Ostern….Endlich da.

Was bedeutet Ostern für euch? Für uns es ist noch eine Möglichkeit, um eine Zeichnung von Klaus Çoça zu posten. Enjoy!

What does Easter mean to you? For us it is another opportunity to post a drawing by Klaus Çoça. Enjoy!

Happy Easter and don’t forget to make the best of your holiday while it still lasts ☀️

Reclame

papillons choir

VARIANTĂ ÎN ROMÂNĂ

Drag, Last-minute, Puzzle, Unit.
Întrebarea a fost: Cum ai descrie corul Papillons?

Se spune că una dintre cele mai bune metode de a te apropia de o persoană este să cânți alături de ea. Corul Papillons al Colegiului Național Bilingv George Coșbuc cu siguranță are parte de legături extrem de strânse între membrii săi. Când le privești numărul la serbarea de Crăciun, la Ziua Școlii sau la orice altă activitate inima iti foșnește în piept, simțind toată dragostea pe care o emană acești oameni deosebiți. O familie.
Dar cine este corul Papillons? Eu am avut ocazia să vorbesc cu membrii săi și am avut parte de o surpriză extrem de plăcută. Oamenii aceștia se remarcă prin originalitatea ideilor, prin pasiunea lor pentru ceea ce fac. Persoane frumoase, pline de viață și cu păreri inedite.

O repetiție tipică

Prima întrebare a fost legată de cum s-au decis să se implice în corul școlii. Deodata ce ai văzut pentru prima oara corul Papillons in acțiune, este imposibil să nu te îndrăgostești. Fie că ai avut dinainte tangență cu muzica, sau pur și simplu te transformi într-un superstar la duș sau in oglindă de fiecare dată când ești singur acasă, locul tău este la cor. Din momentul în care flacăra aceea ți se aprinde în suflet la auzul melodiilor cântate, înscrierea la cor este inevitabilă.
De asemenea, găsirea candidaților se face și la ora de muzică din cadrul școlii. Fiecare elev trebuie să interpreteze o melodie in fața clasei pentru a primi o notă. Indiferent de talent, nota este bună, însă această „testare“ dă ocazia profesoarei coordonatoare, Mariana Stoian, să „vâneze“ vocile cu potențial și scoate la iveală pasiunea elevilor pentru cântat, ce îi va ademeni mai târziu să meargă la preselecții.

„Dar ce avem de gând să facem cu viața noastră?“ Aceasta este întrebarea.
Puțini participanți ai corului investesc în educația muzicală pentru a urma o carieră în acest domeniu. Câțiva dintre ei au o trupă (O mică promovare: Crimea River; Midnight Party), iar alții se concentrează pe dezvoltarea vocii lor pe parcursul anilor de liceu. Această activitate reprezintă o pasiune, un hobby care le va rămâne aproape de inimă toată viața. Păcat, însă, că acești oameni talentați nu au de gând să se axeze pe această artă care ar însemna o carieră „instabilă si plină de sacrificii“ (spun Ioana Alexandra Nistor si Ana Niță) și care s-a transformat într-o industrie „comercială, neinspirată și superficială“ (spune Andrei Roșoiu- Screech). Am avut parte si de răspunsuri mai idilice unde muzica poate să îți ofere o viață bună, ca de exemplu cel din partea lui Alexandru Șandru: „există Teoria celor 1000 de superfani, anume că dacă există 1000 de fani care consumă tot ce produci- tricouri, suvenire, albume- nu ai de ce să îți faci griji.“
Desigur, participarea la cor ar arăta bine pe CV, demonstrând capacitatea persoanei respective de a lucra in echipă, de a se organiza si de a comunica eficient cu ceilalți.

După tot acest efort, suntem noi siguri că vom fi răsplătiți? Olimpiada de anul acesta s-a dovedit a fi extrem de obositoare după toate orele de repetiții îndelungate. Până acum, în schimb, au dat roade, corul calficându-se în etapa naționala dupa ce au luat locul 1 pe Bucuresti. Wow! De-a dreptul impresionant! Chiar astăzi este faza națională si sunt sigură că toți participanții se simt inspăimântați. Acum cateva zile, majoritatea nu păreau entuziasmați, ba chiar nepregatiți. „Ne punem speranța în doamna profesoară Mariana Stoian!“ Așadar, suntem tare curioși să vedem cum se descurcă elevii Coșbucului, daca o să își depășească recordul de locul 3 pe țară de acum 2 ani, însă, suntem cu toții siguri că au muncit enorm și că merită laudele noastre.

„Îmi place atmosfera, chiar dacă avem o groaza de hibe“ spune Radu Antal când întreb despre colectiv. Primul lucru pe care îl auzi când deschizi ușa să intri la repetiții este o serie de râsete urmate apoi de vocalize intense. Ritualul se reia. Așadar reiese modul de lucru al corului, anume o combinație de muncă și distracție. Rețeta pentru un mediu ideal. Elevii nu vin aici doar cu dorința de a se dezvolta pe ei, dar și cu țelul de a aduce ceva grupului : „Pot aduce ceva aici și știu că o să primesc ceva înapoi toată viața.“ (Ana Maria Naum). Desigur, sunt și momente stresante in care totul pare un dezastru pana în ultimul moment, dar, într-un final, totul pare să se aranjeze perfect. (Gilbert Manea) Relatable, nu? Așadar, corul Papillons este, de fapt, o familie formată din oameni care isi aduc contribuția si care construiesc această comunitate bucățică cu bucățică. Un loc unde dedicația si pasiunea sunt apreciate si unde accentul nu se pune neapărat pe talent.
Ceva dezordonat, stresant, agitat, dar care te face să îți fie imposibil să nu îți fie drag.

PASIUNE; UNIT; DEVOTAT.
~Corul Papillons

ENGLISH VERSION

Precious, Last-minute, Mechanism of cogs and pulleys, Connected.
The question was: How would you describe the Papillons choir?

Some say that the most effective method of bonding with someone is to sing together. Surely the members of George Coșbuc Bilingual High School’s choir get to form very powerful connections through this particular activity. When one watches their performances at the Christmas celebration or other school-related festivities their heart suddenly starts pounding, flooding with all the love these splendid people give off. A family.
But who is the Papillons choir? I had the opportunity to interview its members and I was in for an extremely pleasant surprise. These people stand out through the originality of their ideas, through the passion they bear for what it is they do. Beautiful people, filled with love and exquisite and unique opinions.

My first question was related to when they chose to sign up for the choir. Once you’ve seen them perform on stage it is absolutely impossible not to fall in love. Whether you’ve always had a calling for music or you simply turn into a superstar whenever you’re home alone and the shower becomes your stage, you belong at the choir. From the moment your inner fire lights up when hearing their songs, signing up for the choir becomes inevitable.
Finding possible participants is a process which also takes place during music lessons in school. Every student should sing in front of the class in order to get a grade. Despite some people’s lack of talent, the grade will still be good. However, this procedure is actually a “talent hunt” for our beloved teacher and coordinator of the choir, Mariana Stoian, and also an opportunity for students to embrace their passion for music, which later leads to their signing up.

“But what are we to do with our lives?” This is the question.
Few participants are currently investing in their musical training to further pursue a career in this field. Some of them even have a band (Here’s some promoting: Crimea River; Midnight Party), while some are only focusing on perfecting their voices. This activity is a passion, a hobby which will always remain in their hearts throughout their lives. It’s a shame really that only few of them have in mind to go further down this path, which would actually mean an “unstable” career “full of sacrifices” (Ioana Alexandra Nistor and Ana Niță) and that has gradually turned into a “commercial, tedious and shallow industry” (Andrei Roșoiu- Screech). I’ve also received some rather “idyllic” answers which hint that music could actually lead to a utopian lifestyle, such as the one given by Alexandru Șandru: “There’s this theory called ‘The Theory of the 1000 Superfans’: if there are 1000 fans who buy every single thing you produce- T-shirts, souvenirs, albums- then you have nothing to worry about.”
Of course, taking part in such an activity certainly looks good on a CV, showing one’s ability to work in a team, get organized and manage to communicate effectively with others.

After all this effort, are we even sure it will pay off? This year’s olympiad proved to be hard work due to the long, painful rehearsals. Up until now, however, they’ve been rewarded, having been selected to go to the National phase of the contest after having got the first place on Bucharest. Wow! Truly impressive! Actually, today will take part this final part of the olympiad and I bet they are all feeling terrified. A few days ago, when asked, most of them weren’t really excited, they even felt underprepared. “We put our entire faith in our teacher, Mariana Stoian.” Well, we certainly are dying of curiosity to find out how our dear colleagues have dealt with the nervousness and whether or not they shall beat the record of 3rd place from 2 years ago. But, we are all aware of the fact that they have worked a lot and that they deserve all praise.

“I certainly enjoy the work environment, but there are still a few issues” (where aren’t there any?) says Radu Antal when I ask him about the atmosphere. The first thing one hears when opening the door is a series of laughter afterwards followed by intense training. This clearly shows how Cosbuc’s choir functions, a combination of fun and work. The ideal environment. Students don’t come here with the plain idea in mind of becoming better, but also to contribute to the group with something: “I can bring something here and I know that I will get something in return” (Ana Maria Naum). Of course, there are also moments when everything seems to be going downhill, but in the end, everything gets miraculously back on track (Gilbert Manea). Relatable, right? Therefore, Papillons Choir is actually a family, its members each bringing a tiny piece of their soul and creating this marvelous result. A place where dedication and passion are needed.
Something untidy, stressful, agitated, but which makes it impossible for you not to adore.

PASSION; UNITED; DEVOTED.
~Papillons Choir

-Alexandra-Diana Bolovan

World poetry day

Daria Teleagă, die Dichterin unserer Zeitung, erzählt uns von ihrem Schreibprozess

Hallo! Heute ist World Poetry Day! Dieser Artikel wird ein Text über wie ich Gedichte schreibe, was eine Inspiration für mich ist und na ja, Schreiben im allgemeinen sein.

Zuerst ist es wichtig zu erwähnen, dass ich kein Schriftsteller bin. Ich schreibe über meine Erfahrung, über meine Gefühle, also, über mich und meine Beziehung mit allem das rund mich ist. Am meistens schreibe ich in der Nacht, wenn alles still ist und in meinem Kopf Gedaken herumwirbeln. Dann muss ich alles schnell in meinem Heft schreiben, weil ich schneller denke als schreibe(darum ist auch meine Schrift kaum lesebar).

Weiter lässt sich sagen, dass ich fast jeden Tag die Frage höre: „Was stoßt dich zu schreiben an?” Das ist eine leichte frage, meine ich, und die Antwort ist leichter. Alles. Aber zuerst bin ich eine Inspiration für mich, denn man kann nur über sich selbst ehrlich schreiben, da man sich selbst am besten kennt.

Schließlich, ist Schreiben ein langer Prozess, man kann immer besser und ehrlicher werden wenn man schreibt. Also, wenn du schreiben willst und nicht weiß was, oder du denkst du schreibst nicht schön, erinnere dich dass niemand immer schreiben kann, dass man nur durch lesen und fühlen besser werden kann und dass Texte nicht schön klingen sollen, sondern die müssen dich etwas fühlen machen.

Daria Teleagă, the poet of our newspaper, tells us about the „creation” process

Hello! Today is Worls Poetry Day! This article will be about how I write, what an inspiraton for me is and, well, about writing in general.

First of all, I am not a writer. All I do is write about my experience, my feelings, my relationship with all that is around me. I mostly write at night, when it’s all quiet and thoughts are flying all through my head. Then I write everything fast down, because I think faster than I write.

Further it’s important to say, that i nearly always hear the question: „What makes you write?” Well, this is an easy question with a easier answer. Everything. But firstly, I am an inspiration to me, because you can only write sincerely about yourself, you know yourself best.

Finally, writing is a long way to go. You can always write better and more sincere. So, when you think you don’t write beautiful enough, keep in mind that poetry doesn’t have to contain beautiful words, or sophisticated language or sound in a specific way, poetry just has to make you feel something, anything at all.

Daria Teleagă, CNBGV

Aktivitäten von März

Theaterstücke

Dineu cu prosti – 14.03, ora 20:00 – Teatrul National Bucuresti „I.L.Caragiale”

Prima intalnire – 14.03, ora 20:00 – The Hub

Toti fiii mei – 16.03, ora 19:00 -Teatrul National Bucuresti „I.L.Caragiale”

Cinci ore cu Mario – 16.03, ora 19:30 – Teatrul UNTEATRU

Teatrul National pt Copii – 17.03, ora 11 – Teatrul National Bucuresti „I.L.Caragiale”

(D)efectul Placebo – 20.03, 20:00 – Teatrul National Bucuresti „I.L.Caragiale”

Avioane de hartie – 22.03, ora 19:00 – Teatrul Apropo

Dragoste in 5 acte – 23.03, 19:00 – Teatrul Indart

Orfeu si Euridice – 24.03, ora 19:00 – Treatrul Apropo

Cursa de soareci – 26.03, ora 19:00 – Teatrul National Bucuresti „I.L.Caragiale”

Horatiu Malaele – editie speciala – 27.03, ora 20:00 – Cinema Pro

Konzerte

Mihai Margineanu – 14.03, ora 21:30 – Hard Rock Cafe

Parazitii – 16.03, ora 19:30 – Quantic Club

Richard Clayderman – 20.03, ora 20:00 – Sala Palatului

Tudor Gheorghe – 21.03, ora 19:00 – Sala Palatului

Godsmack – 31.03, ora 20:00 – Arenele Romane

Sportverantstaltungen

Schau „UEFA Champions League” und „Indian Wells” Tennis Tournee im Internet an.

 

Calin Radu

Valentinstagskorrespondenz- Valentinskorrespondenz

Wie war Valentinstag für dich? Hat dein „Crush“ endlich diese Wörter gesagt, die du so sehr hören willst? Oder hat er… hat er dein Herz zertrümmert, weil er mit jemand anderen zusammen ist? 14. Februar ist und wird immer den Tag der Erwartungen sein. Werden sie von der Person erfüllt, die dein Herz hat? Das ist der knifflige Teil…

Coșbuc stellte eine neue faszinierende Aktivität für den diesjährigen Valentinstag vor. Inspiriert von den ewig romantischen Komödien, stellte der Studentenrat eine Kiste auf den Flur und lud Leute ein zu kommen und Zettel zu schreiben. Sie dachten, dass so ein Ding die Möglichkeit bietet, starke Gefühle auszudrücken. Viele Personen nutzten die Chance. Die meisten Zettel waren anonym.
Freiwillige teilten sie in Gruppen (basiert auf den Klassen) und am 14. Februar verbreiteten sie „die Liebe“. In den Pausen sah man viele Leute, die aufgeregt über ihre Korrespondenz sprachen. Trotzdem, konnte man auch die Enttäuschung fühlen.

Nun, was denkst du daran? Ist es wirklich befriedigend deine Liebe zu zeigen, oder ist es noch eine Gelegenheit, um dein Herz zu brechen? Würdest du so ein Zettel schreiben?

Ich muss sagen, dass, auch wenn man nichts am Valentinstag bekommt, keine Aufmerksamkeit vom Crush kriegt darf man niemals stoppen zu lachen. Gymnasium ist die Zeit der Verlegenheit, Enttäuschung, quälende Schmerzen, unmögliche Liebe… Aber es ist richtig exquisit! Jeder elende winzige Teil davon. Also, muss man jede Gelegenheit wahrnehmen, Liebe zu geben.

Valentine’s Day Correspondence

How was Valentine’s Day for you? Did your crush finally say those words you’d been dying to hear or did they…. did they shatter your heart by being with someone else? The 14th of February has and will always be a day ruled by expectations. Will they be met by the one who has your heart? That’s the tricky part…

Coşbuc introduced a new intriguing activity for this year’s Valentine’s Day. Inspired by the eternal rom coms, the student council placed a box on the hallway on the 13th and invited people to come and send notes to one another. Eagerly thinking that they finally have a chance to take heavy feelings off their chest, tons of people ceased this opportunity. The majority of notes were anonymous. Volunteers split the notes into groups based on the class and spread „the love” on the 14th. During the breaktimes, one could see numerous people excitedly sharing their correspondence. However, disappointment could be felt as well.

Now, what do you think? Is it truly satisfying to declare your affection, or is it just another occasion of getting your heart stomped on?

I dare say that even though you don’t get any notes, your beloved one doesn’t even glance your way and everything seems off, nothing should wipe the grin off your face. High school is a time of major embarrassment, disappointment, excruciating pain, impossible loves… But it is exquisite! Every miserable bit of it! So, I say, take every chance you have of sharing love!

Alexandra-Diana Bolovan

Valentinstag- Valentine’s Day

Valentinstag

Habt ihr euch je gefragt wieso und seit wann man Valentinstag feiert? Der Valentinstag, der am 14ten Februar gefeiert wird, geht auf das Fest des heiligen Valentinus (Valentin von Terni), der heutzutage als Schutzherr der Liebenden verehrt wird, zurück. Sein Gedenktag (14. Februar) wurde von Papst Gelasius im Jahre 469 eingeführt.

Source: Wikipedia

Die Traditionen zum Valentinstag entwickelten sich in der frühen Moderne in England, sie haben sich im 19ten Jahrhundert in der englischsprachigen Welt verbreitet. Später, im 20ten Jahrhundert sind sie auch nach Europa gekommen. In Deutschland wurde der Valentinstag nach dem zweiten Weltkrieg durch englische Auswanderer berühmt. In Rumänien dagegen, ist die Feier ziehmlich neu, das sie erstmals in den letzten Jahren gefeiert wurde.

Dagegen ist der Valentinstag etwas komplett Anderes in den vereinigten Staaten. Die jährliche Zahl der verkauften „Valentinskarten“ wird auf 190 Milionen geschätzt. Zusammen mit den Karten, die Schulkinder und Lehrer untereinander austauschen, belaufen sich die Schätzungen auf etwa einer Milliarde. Da der Valentinstag in den letzten Jahren so sehr komerzialisiert wurde, ist es nur eine weitere Gelegenheit Geschenke zu kaufen.

Source: http://www.free-printable.com

Jedes Jahr gibt es am 14ten Februar Blumen, Karten, Herzen, Küsse und kleine Liebesgeschenke für die Verliebten. Ohne sie würde es kein Valentinstag mehr geben! Die Tradition mit den Blumen ist eine sehr alte, im antiken Rom war der 14te Februar ein Gedenktag der Göttin Juno, an dem man Blumen geopfert hat.

“Willst du meine Valentinsschatz sein?”, eine Frage die man häufig in Filmen und Serien hört. Was soll das aber heißen? Der heilige Valentin ist ja der Schutzherr der Liebenden, wenn dir jemand diese Frage stellt, heisst es, dass er dein Patron der Liebenden sein will.

Valentine’s Day


Have you ever wondered why and when to celebrate Valentine’s Day? Valentine’s Day, celebrated on the 14th of February, goes back to the Feast of St. Valentine (Valentin of Terni), who is now revered as the patron saint of lovers. His feast day (14th February) was introduced by Pope Gelasius in 469.
The traditions of Valentine’s Day developed in early modern England and spread to the English-speaking world in the 19th century. Later, in the 20th century, they also came to Europe. In Germany, Valentine’s Day became famous after the Second World War by English emigrants. In Romania, on the other hand, the celebration is quite new, having been celebrated for the first time in recent years.
By contrast, Valentine’s Day is something completely different in the United States. The annual number of sold „Valentine’s cards” is estimated at 190 million. Together with the cards that schoolchildren and teachers exchange with each other, the estimates amount to about a billion. Since Valentine’s Day has been so much commercialized in recent years, it’s just another opportunity to buy presents.
Every year on the 14th of February there are flowers, cards, hearts, kisses and little love presents for the lovers. Without her, there would be no more Valentine’s Day! The tradition with the flowers is a very old one; in ancient Rome February 14 was a day of remembrance of the goddess Juno, to whom flowers were sacrificed.
„Do you want to be my valentine?”, A question often heard in movies and TV series. What does that mean? St. Valentine is the patron saint of lovers, if someone asks you this question, it means that he wants to be your patron of the lovers.

Pia Massaci

Was kann man in Februar machen?

Theaterstücke

Lungs – 8 Feb – Teatrul ACT

Lampio si grauntele de lumina – 9 Feb – Teatrul Stela Popescu

Padurea spanzuratilor – 10 Feb – Teatrul National „I.L. Caragiale”

Cinci ore cu Mario – 14 Feb – Teatrul UNTEATRU

Noii infractori – 16 Feb – Teatrul National „I.L. Caragiale”

Constelatii – 16 Feb – Teatrul de Arta Bucuresti

Ingerul pantofilor – 17 Feb – Teatrul Coquette

Teatru de reportoriu – 18 Feb – Teatrul UNTEATRU

Pazea ca vine apocalipsa – 21 Feb – Teatrul Indart

(D)efectul Placebo – 22 Feb – Teatrul National „I.L. Caragiale”

Teatrul National pentru copii – 24 Feb – Teatrul National „I.L. Caragiale”

Sase lectii de dans in sase saptamani – 24 Feb – Teatrul de Arta Bucuresti

Cursa de soareci – 27 Feb – Teatrul National „I.L. Caragiale”

tim

Konzerte

Compact – 7 Feb, 21:30 – Hard Rock Cafe

Iris – 8 Feb, 20:30 – Quantic Club

Irina Rimes – 9 Feb, 19:00 – Beraria H

Horia Brenciu – 13 Feb, 21:45 – Beraria H

Alexandru Andries – 15 Feb, 22:00 – Hard Rock Cafe

Taxi – 21 Feb , 21:30 – Hard Rock Cafe

Bosquito – 23 Feb, 23:45 – Beraria H

Mihai Margineanu – 25 Feb, 20:00 – Sala Palatului

Flesh Rodeo – 26 Feb, 20:00 – Expirat Club

Smiley – 26 Feb, 21:30 – Beraria H

Vita de Vie – 28 Feb, 21:30 – Hard Rock Cafe

sala-palatului

expirat-bucharest-by-expirat

Calin Radu

Folter am Mittag- Torture at Noon

1.Februar; 12 Uhr
Endlich Freitag. Endlich Ferien. Oder? Ich habe jedoch noch nicht frei. Ich kann meine Zehen nicht mehr fühlen, nachdem ich so lange im Wohnzimmer herumgelaufen bin. Ich denke besorgt an die bevorstehende Folter. FCE Mock.
Es gibt so viele Aktivitäten in der neunte Klasse, die meisten hangen mit dem großen Ereignis zusammen: die englische Prüfung in Mai. Cosbuc gibt uns die Gelegenheit, uns richtig für den riesigen „Alptraum“ vorzubereiten. Deswegen, glaube ich, dass wir uns dem sprachlichen Teil der Scheinprüfung (heute, am 1. Februar) mit einem Lächeln im Gesicht stellen müssen. Das ist jedoch nicht so einfach, wie es klingt.
1st of February; 12 AM
Finally Friday. Finally holiday. However, I am not yet as free as a bird. I can barely feel my toes after all this pacing around, anxiously thinking about the torture that is to come. FCE Mock.
9th grade is tremendously packed with activities, including ones related to the big, scary upcoming event: the English exam in May. Cosbuc is offering us the chance to train ourselves properly for the gigantic “nightmare” that will have been haunting us for an entire year. Therefore, I believe the right attitude would be to face the first part of the FCE Mock, Speaking (which is today, on the 1st of February), with a smile. But, that is not as easy as it sounds.
1.Februar; 16 Uhr
Fertig. Der orale Teil der Scheinprüfung ist vorbei und ich bin richtig glücklich, zu meinem Pyjama zurückzukehren. Es war ein verrückter Tag und alle waren extrem nervös. Die Lehrer waren sehr freundlich und halfen uns, indem sie nickten und uns anlächelten.
Ein Satz, den ich heute viel gehört habe, war: „Gott sei Dank, war das nur die Mock.“
1st of February; 4 PM
Done. The Speaking part is over and I am incredibly happy to return to my PJs. It has been a crazy day and everyone was extremely nervous. The teachers were very friendly and helped us with their nods and calming smiles.
One sentence I heard a lot today was: “Thank God this was just the Mock.”
2.Februar; 18 Uhr
Ich weiß nicht wie ihr euch fühlt, aber ich will nur mein Gehirn abschalten und eine Pause von Denken machen. Ich bin unglaublich müde. Ich glaube, das Beste von heute war, dass wir ein Spitzname für uns auswählen mussten, sodass die Ergebnisse anonym blieben. Die Listen mit den Abschlussnoten werden sicherlich interessant aussehen!
Also, ist dieser Teil der Folter endlich vorüber. Genießt die Ferien und bis Mai!
2nd of February; 6 PM
I don’t know about you, but all I want to do is disconnect my brain and take a break from thinking. I am unbelievably tired. In my opinion, the most interesting thing about today was the fact that we were supposed to choose a nickname for ourselves, so that the results wouldn’t be seen by everyone. The lists with the final marks will certainly look interesting.
So, this part of the torture is over. Enjoy the holiday and see you in May!

Alexandra-Diana Bolovan

Aktivitäten am ende des Januars

Theaterstücke

Teatrul national pentru copii – 27 Jan – Teatrul National „I.L. Caragiale”

Eine kleine Nachtmusik – 27 Jan – Teatrul UNTEATRU

Teatru de repertoriu – 29 Jan – Teatrul de Arta Bucuresti

Carre de asi…cu valet – 31 Jan – Teatrul Evreiesc de Stat

teatrul_de_arta

Konzerte

Next Ex – 29 Jan, 21:00 – Expirat Club

Bosquito, Ovidiu Lipan Țăndărică – 31 Jan, 22:00 –  The Fool

Cargo – 31 Jan, 22:30 – Hard Rock Cafe

1200px-members_of_the_romanian_band_cargo

Sportverantstaltungen

Schau Simona Halep’s Leistung bei den Australian Open im Internet an.

963606-simona-halep-getty

Und Schüler , vergisst nicht den kurze Ferien zu genießen!

Calin Radu